31 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh