Tiến độ Paris Hoàng Kim Tháng 12-2020

Hiện tại tiến độ dự án Paris Hoàng Kim đang thi công vượt tiến độ, cụ thể đã xong 2 phần móng của khối A & B và đang thi công đến tầng 5. Với tiến độ hiện tại thì sẽ không lâu nữa cư dân sẽ nhận nhà nhanh hơn so với dự kiến.